ห้องพักและห้องประชุม

โปรโมชันสุดพิเศษ ห้องประชุม

ห้องประชุมทับทิมสยาม

 • Theatre บรรจุคนได้ 120 คน
 • Classroom บรรจุคนได้ 90 คน
 • U-Shape -
 • เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์/จอมอนิเตอร์ระบบดิจิตอล
 • อัตรา/วัน 5,000 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 4,000 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 500 บาท

 • โปรโมชัน ลดเหลือ
 • อัตรา/วัน 4,500 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 3,500 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมโกเมน

 • Theatre บรรจุคนได้ 100 คน
 • Classroom บรรจุคนได้ 75 คน
 • U-Shape -
 • อัตรา/วัน 4,000 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 3,000 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 500 บาท

 • โปรโมชัน ลดเหลือ
 • อัตรา/วัน 3,500 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 2,500 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมมรกต

 • Theatre บรรจุคนได้ 60 คน
 • Classroom บรรจุคนได้ 36 คน
 • U-Shape บรรจุคนได้ 24 คน
 • อัตรา/วัน 2,500 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 1,500 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 500 บาท

 • โปรโมชัน ลดเหลือ
 • อัตรา/วัน 2,300 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 1,300 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุมไพลิน

 • Theatre บรรจุคนได้ 60 คน
 • Classroom บรรจุคนได้ 36 คน
 • U-Shape บรรจุคนได้ 24 คน
 • อัตรา/วัน 2,500 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 1,500 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 500 บาท

 • โปรโมชัน ลดเหลือ
 • อัตรา/วัน 2,300 บาท
 • อัตรา/ครึ่งวัน 1,300 บาท
 • อัตราเพิ่ม ชม. 400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม