ห้องพักและห้องประชุม

โปรโมชันสุดพิเศษ ห้องประชุม

ห้องประชุมโกเมน

  • Theatre บรรจุคนได้ 100 คน
  • Classroom บรรจุคนได้ 75 คน
  • U-Shape -
  • อัตรา/วัน 4,000 บาท
  • อัตรา/ครึ่งวัน 3,000 บาท
  • อัตราเพิ่ม ชม. 500 บาท

  • โปรโมชัน ลดเหลือ
  • อัตรา/วัน 3,500 บาท
  • อัตรา/ครึ่งวัน 2,500 บาท
  • อัตราเพิ่ม ชม. 400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม